18.06.2023: VDH Internationale Ausstellung Gießen
18.06.2023
VDH Internationale Ausstellung Gießen (Hessen)
   

Adresse: Hessenhallen, An der Hessenhalle 11, 35398 Gießen
Richter: Hr. Enrico Drudi
Online-Meldung: www.vdh.de/ausstellungen/ausstellerportal/

1. Meldeschluss: 2. Mai 2023 (1. Meldegebühr: 50 Euro)
2. Meldeschluss: 22. Mai 2023 (2. Meldegebühr: 60 Euro)

Internet: VDH Landesverband Hessen

   
  Sonderleitung: Lucia Winterberg