19.06.2022: VDH Internationale Ausstellung Gießen
19.06.2022
VDH Internationale Ausstellung Gießen (Hessen)
   

Adresse: Hessenhallen, An der Hessenhalle 11, 35398 Gießen
Richter: n.n.b.
Online-Meldung: www.vdh.de/ausstellungen/ausstellerportal/

Internet: VDH Landesverband Hessen

   
  Sonderleitung: Burkhart Krick, CDF e.V.